Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết Chữ hoa O. Ong chăm làm mật Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa O. Ong chăm làm mật SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 15: Bạn thân ở trường

Câu 1: Viết chữ hoa O

– Cấu tạo: gồm nét cong kín

Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3, 4 viết nét cong kín. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng)

Câu 2: Viết ứng dụng Ong chăm làm mật

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)