Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Câu 3, 4 trang 127 Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có tiếng tập, đọc, hát

Trả lời câu hỏi 3, 4 trang 127 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo.Tuần 15: Bạn thân ở trường – Tiếng Việt 2 – CTST.

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có tiếng:

– Tập: tập vẽ, tập võ, tập múa, tập tô, tập viết, tập đi, tập chạy, tập thể dục,…

– Đọc: đọc bài, đọc thuộc lòng, đọc đồng thanh, đọc thầm, đọc thành tiếng,…

– Hát: hát hò, hát nhạc, hát đệm, hát bè,..

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

Advertisements (Quảng cáo)

b. Tìm từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì? Trong từng câu dưới đây:

– Kim trò chuyện với hai người bạn mới.

– Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực.

Advertisements (Quảng cáo)

a.

– Cô dạy bé tập vẽ.

Sáng nào bé cũng tập thể dục.

– Bé đọc thuộc lòng bài thơ.

– Cả lớp đọc đồng thanh.

hát bè cho đội văn nghệ trường.

– Cả nhà bé đều thích hát hò.

b.

– Kim trò chuyện với hai người bạn mới.

– Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực.

Advertisements (Quảng cáo)