Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết Chữ hoa L. Lên rừng xuống biển SGK Tiếng Việt Chân trời sáng tạo

Làm bài Viết: Chữ hoa L. Lên rừng xuống biển SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 12: Ngôi nhà thứ hai  Tiếng Việt 2 – CTST.

Câu 1: Viết chữ hoa L

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thẳng, nét xiên phải, nét móc ngược phải.

Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét lượn dọc theo ĐK dọc 2, viết tiếp luôn nét thắt và lượn ngang, dừng bút trên ĐK dọc 3, dưới ĐK ngang 2 (Lưng nét cong trái chạm ĐK dọc 1; Chỗ bắt đầu viết nét lượn dọc phải ngang bằng với điểm đặt bút).

Câu 2: Viết ứng dụng Lên rừng, xuống biển

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)