Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Soạn bài Danh sách tổ em Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Đọc và trả lời câu hỏi bài Danh sách tổ em trang 101 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo. Bài 2 Tuần 12: Ngôi nhà thứ hai 

I. Khởi động:

Giới thiệu về các thành viên trong tổ em

Tổ em có 8 bạn:

Một là bạn Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Hai là bạn Lê Minh Trí, sinh ngày 30 tháng 8 năm 2014.

Ba là bạn Đào Văn Quân, sinh ngày 14 tháng 5 năm 2014.

…..

Tám là bạn Bùi Thanh Tâm, sinh ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Phần II. Đọc:

Danh sách tổ em

DANH SÁCH TỔ 1 – LỚP 2A ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ

Advertisements (Quảng cáo)

NĂM HỌC 2021 – 2022

Phần III. Câu hỏi

Câu 1: Học sinh tổ 1, lớp 2A lập bản danh sách để làm gì?

Học sinh tổ 1, lớp 2A lập bản danh sách để đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Câu 2: Bản danh sách có những cột nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Bản danh sách có 5 cột:

Số thứ tự

– Họ và tên

– Giới tính

– Ngày sinh

– Câu lạc bộ

Câu 3: Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ:

Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ:

Câu 4: Đọc thông tin của các bạn đăng ký tham gia Câu lạc bộ Chim sơn ca

Thông tin của các bạn đăng kí tham gia Câu lạc bộ Chim sơn ca:

– Bạn Nguyễn Thị Kim Liên, giới tính nữ, sinh ngày 7 – 10 – 2014

– Bạn Lê Văn Tâm, giới tính nam, sinh ngày 30 – 11- 2014

Advertisements (Quảng cáo)