Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết chữ hoa I. Im lặng lắng nghe Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa I. Im lặng lắng nghe trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. 

Câu 1: Viết chữ hoa I

– Cấu tạo: gồm nét cong trái và nét móc ngược trái.

Advertisements (Quảng cáo)

– Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4 và bên phải ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trải cách đều bên phải ĐK dọc 2 một li, khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong , dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3.

Câu 2: Viết ứng dụng Im lặng lắng nghe

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)