Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết chữ hoa M. Mỗi người một vẻ Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn Viết chữ hoa M. Mỗi người một vẻ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 13: Ngôi nhà thứ hai

Câu 1: Viết chữ hoa M

Em quan sát chữ viết mẫu trong sách, chú ý thứ tự viết các nét.

Advertisements (Quảng cáo)

– Cấu tạo: Gồm nét mọc ngược trái, nét thẳng đứng, nét xiên phải, nét mọc ngược phải.

Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút dưới đường kẻ ngang 2, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn sang phải, dừng dưới ĐK ngang 4, giữa đường kẻ dọc 2 và 3.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết nét thẳng đứng, dừng trên ĐK ngang 1.

+ Bước 3: Không nhấc bút, viết nét xiên phải, hơi lượn vòng hai đầu, dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 3.

+ Bước 4: Không nhấc bút, viết nét móc ngược phải, dừng bút trên ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.

Câu 2: Viết ứng dụng Mỗi người một vẻ

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)