Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Mở rộng vốn từ Trường học trang 111 Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Mở rộng vốn từ Trường học trang 111 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu 3: Tìm 2 – 3 từ ngữ chỉ đặc điểm có tiếng:

– rộng: rộng rãi, chiều rộng,…

– sạch: sạch sẽ, sạch bong, sạch bóng,…

– yên: yên tĩnh, bình yên, yên ổn, yên bình, yên vui,…

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

b. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

Advertisements (Quảng cáo)

– Thư viện trường em rất yên tĩnh.

– Sân trường rộng rãi, nhiều cây xanh.

M: – Phòng học lớp em sạch sẽ.

     -> Phòng học lớp em thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)

a.

Các phòng học đều rất rộng rãi.

Chiều rộng căn phòng là 10 mét.

Nhà cửa sạch sẽ.

Mẹ dọn dẹp phòng sạch bong.

Thư viện yên tĩnh.

Làng quê bình yên.

b.

– Thư viện trường em rất yên tĩnh.

-> Thư viện trường em thế nào?

– Sân trường rộng rãi, nhiều cây xanh.

-> Sân trường thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)