Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Từ ngữ chỉ hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? trang 132 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi Từ chỉ hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? trang 132 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 16: Nghề nào cũng quý

Câu 3: Tìm từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây:

– Tranh 1: Lau bảng

– Tranh 2: Bọc sách

– Tranh 3: Quét sân

– Tranh 4: Sắp xếp sách vở

– Tranh 5: Tưới cây

– Tranh 5: Trồng cây

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 – 3 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

b. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm:

Advertisements (Quảng cáo)

• Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.

M: – Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây trong vườn trường.

=>  Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây ở đâu?

a. Đặt câu

– An đang lau bảng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Ngọc đang bọc sách.

Cô lao công đang quét sân.

Bình và Thảo sắp xếp sách vở trên giá sách.

– Thắng và Loan tưới cây ở bồn hoa trước cửa lớp.

– Cô giáo và các bạn học sinh đang trồng cây.

b.

• Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

=> Các bạn học sinh tưới hoa ở đâu?

Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.

=> Bác lao công đang quét rác ở đâu?

Vận dụng: Nói về một người làm việc ở trường theo gợi ý:

– Bảo vệ

Bảo vệ của trường em là bác Bình. Công việc thường ngày của bác là đánh trống trường theo giờ, đóng mở cổng trường, đảm bảo an toàn trong trường,… Bác là người đến sớm nhất và về muộn nhất ở trường. Bọn em đều rất yêu quý bác.

– Lao công

Cô Ngọc là lao công ở trường em. Hằng ngày cô phải đến trường trước khi học sinh tới lớp, và sau khi học sinh đã ra về để làm công việc của mình. Cô phải quét dọn sân trường, lớp học, thu gom rác để đúng nơi quy định. Chúng em thường bảo nhau phải giữ gìn vệ sinh và môi trường để giảm bớt sự vất vả cho các cô lao công.

Advertisements (Quảng cáo)