Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp trang 135 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 16: Nghề nào cũng quý 

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây:

– Tranh 1 – nông dân

– Tranh 2 – bộ đội

Advertisements (Quảng cáo)

– Tranh 3 – thợ xây

– Tranh 4 – ngư dân

Advertisements (Quảng cáo)

– Tranh 5 – bác sĩ

– Tranh 6 – phi công

Câu 4: Đặt 1 – 2 câu về công việc của một người có trong bức tranh ở bài tập 3 (theo mẫu)

Ai (cái gì, con gì)

Làm gì?

Bác nông dân

cấy lúa.

Chú bộ đội

canh gác.

Bác thợ xây

xây nhà.

Ngư dân

đánh bắt cá.

Bác sĩ

khám bệnh.

Phi công

lái máy bay.

Advertisements (Quảng cáo)