Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Từ ngữ chỉ hoạt động. Câu kiểu ai làm gì? Tiếng Việt lớp 2

Trả lời câu hỏi Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu ai làm gì? trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 1 Tuần 7: Ông bà yêu quý 

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh.

Em quan sát kĩ bức tranh xem từng người trong bức tranh đang làm gì.

– Bố – tỉa lá

– Mẹ – hái hoa

– Bà – bê rổ – ngoái đầu nhìn bé trai

– Ông – chăm sóc cây

Advertisements (Quảng cáo)

– Bé gái – quan sát ông

– Bé trai – ngắm hoa và bướm

Câu 4: Đặt và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1 – 2 người có trong bức tranh ở bài tập 3

M: – Bố làm gì?

     – Bố tỉa lá cho cây.

Advertisements (Quảng cáo)

Em làm theo mẫu.

Hỏi

Trả lời

Bố làm gì?

Bố tỉa lá cho cây.

Mẹ làm gì?

Mẹ hái hoa đậu biếc.

Bà làm gì?

Bà bê rổ cho mẹ hái hoa.

Bà ngoái đầu lại nhìn bé trai.

Ông làm gì?

Ông chăm sóc cây.

Bé gái làm gì?

Bé gái quan sát ông chăm cây.

Bé gái chăm sóc cây với ông.

Bé trai làm gì?

Bé trai ngắm hoa và bươm bướm.

Bé trai chỉ tay về hoa và bươm bướm.

Vận dụng: Tưởng tượng mình là bạn nhỏ trong bài Cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông.

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Ông ơi, cháu cảm ơn ông vì đã giúp cháu tự tin nhiều hơn. Nhờ có sự chỉ dạy và động viên của ông mà cháu đã tự tin và biết cách làm sao để trở thành một cô chủ tí hon ạ! Cháu hứa với ông cháu sẽ còn tự tin và cố gắng nhiều hơn nữa ạ!

Advertisements (Quảng cáo)