Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Nhìn viết Ông tôi trang 62 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Nhìn viết Ông tôi trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 7: Ông bà yêu quý

2. Viết

a. Nhìn viết Ông tôi

Ông tôi

Ông tôi đã già, thế mà không một ngày nào ông quên ra vườn . Tôi vẫn thường tha thẩn theo ông, khi xới đất, lúc tưới nước giúp ông. Tôi thầm mong sao cho ông tôi đừng già thêm nữa.

Phong Thu

b. Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố có tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc chữ ngh:

Con gì bốn vó

Ngực nở bụng thon

Rung rinh chiếc bờm

Phi nhanh như gió?

(Là con gì?)

Con gì ăn cỏ

Đầu nhỏ chưa sừng

Cày cấy chưa từng

Đi theo trâu mẹ?

(Là con gì?)

Con gì có cổ khá dài

Giống như con vịt, có tài kêu to

Chân có màng, mắt tròn xoe

Advertisements (Quảng cáo)

Khi ngã xuống nước chẳng lo chết chìm.

(Là con gì?)

Em chú ý các từ gợi ý có trong mỗi câu đố (Chú ý đáp án là tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh)

– Câu 1: bốn vó, ngực nở, bụng thon, có bờm, phi nhanh

Advertisements (Quảng cáo)

– Câu 2: ăn cỏ, đầu nhỏ chưa mọc sừng, chưa phải cày cấy, là con của trâu

– Câu 3: cổ dài, giống con vịt, kêu to, chân có màng, mắt tròn xoe, biết bơi

Câu đố 1: con ngựa

– Câu đố 2: con nghé

– Câu đố 3: con ngỗng

c. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô hoa:

Em đọc kĩ để điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vần iu hoặc vần ưu:

trìu mến

dịu dàng

ưu điểm


Chữ g hoặc r: 

ràng

gọn ghẽ

ríu rít

Advertisements (Quảng cáo)