Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Soạn Bài hát tới trường trang 80, 81 Tiếng Việt 2 Cánh diều

Trả lời câu hỏi đọc hiểu – luyện tập Bài hát tới trường trang 80, 81 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều.

Phần I. Chia sẻ

Quan sát các bức tranh dưới đây và cho biết: Các bạn nhỏ đang làm gì? Vẻ mặt của các bạn như thế nào?

– Tranh 1: Các bạn nhỏ đang tới trường.

– Tranh 2: Các bạn nhỏ đang đọc sách.

– Tranh 3: Các bạn nhỏ đang học bài.

– Tranh 4: Các bạn nhỏ đang nghiên cứu quả địa cầu

– Tranh 5: Các bạn nhỏ đang vui chơi.

Vẻ mặt của các bạn khi học tập thì rất say mê và hào hứng, lúc vui chơi thì rất vui vẻ.

Phần II. Đọc:

Bài hát tới trường

(Trích)

Bố mẹ đi làm

Ta đi học nhé

Áo quần sạch sẽ

Bầu trời trong xanh

Giữ gìn bàn chân

Đừng quên đôi dép.

Giữ gương mặt đẹp

Nhớ đừng giận nhau.

– Thước kẻ đâu bạn?

– Ở trong cặp sách.

– Cây bút đâu bạn?

– Ở trong cặp sách

– Lọ đầy mực viết?

– Thì ở trên tay.

– Còn bài thơ hay?

– Ở ngay dưới mũ.

Bạn bè đông đủ

Không thiếu một ai

Nhưng mà bạn ơi

Xin đừng chạy vội

Có đoàn có đội

Tới trường cùng nhau

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Lọ mực ở trên tay: học sinh trước đây đi học phải mang theo lọ mực để viết

Phần III. Đọc hiểu

Câu 1: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu?

Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi học.

Câu 2: Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?

Advertisements (Quảng cáo)

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 3, 4, chú ý những câu hỏi trong khổ thơ.

Những điều mà các bạn đã hỏi nhau trên đường là:

– Thước kẻ đâu bạn?

– Cây bút bạn đâu?

– Lọ đầy mực viết?

– Còn bài thơ hay?

Câu 3: Em hiểu hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ.” như thế nào?

Chọn ý đúng:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.

b) Bạn nhỏ chép bài thơ, để dưới mũ.

c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

Hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ.” Cho em hiểu rằng: Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

Chọn đáp án: c

Phần IV. Luyện tập:

Câu 1: Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào?

a) Áo quần sạch sẽ.

b) Bầu trời trong xanh.

a. từ sạch sẽ miêu tả đặc điểm của áo quần.

b. từ trong xanh miêu tả đặc điểm của bầu trời.

Câu 2: Các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời cho câu hỏi nào?

Em đọc kĩ các câu rồi trả lời.

Các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời câu hỏi Thế nào?

Câu 3: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Em đọc kĩ các từ ngữ rồi xếp vào nhóm thích hợp.

– Sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bạn bè, bài thơ

– Đặc điểm: hay, đông đủ, sạch sẽ, vội, đẹp, trong xanh

Advertisements (Quảng cáo)