Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 2: Kể với các bạn về một tiết học vui ở lớp em

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài viết 2:  Viết về một tiết học em thích trang 62 Tiếng Việt 2  Cánh Diều.

Câu 1: Kể với các bạn về một tiết học vui ở lớp em.

Gợi ý:

– Đó là tiết học môn gì, vào hôm nào?

– Em và các bạn đã làm gì trong tiết học đó?

– Tiết học đó có gì khiến em thấy vui?

Advertisements (Quảng cáo)

– Đó là tiết học môn Tiếng Việt, vào thứ 6.

Advertisements (Quảng cáo)

– Buổi hôm đó cô giáo ra đề bài “Hãy nói về ngôi trường mơ ước của em”. Chúng em được vẽ về ngôi trường mơ ước trên giấy vẽ. Sau đó, dựa vào những gì đã vẽ, chúng em mới viết thành đoạn văn.

– Đó là một tiết học thật thú vị! Em được vẽ và viết về những điều mơ ước của mình.

Câu 2: Dựa vào những điều đã kể ở bài tập 1, hãy viết 4 – 5 câu về một tiết học em thích.

        Một tiết học em cảm thấy rất vui là tiết Tiếng Việt vào thứ 6 tuần trước. Buổi hôm đó, cô giáo ra đề bài “Hãy nói về ngôi trường mơ ước của em”. Chúng em được vẽ về ngôi trường mơ ước trên giấy vẽ. Sau đó, dựa vào những gì đã vẽ, chúng em mới viết thành đoạn văn. Đó là một tiết học thật thú vị! Em được vẽ và viết về những điều mơ ước của mình.

Advertisements (Quảng cáo)