Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác trang 102, 103, 104, 105 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 26. Đường gấp khúc. Hình tứ giác trang 102, 103, 104, 105 SGK Toán 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng

HOẠT ĐỘNG

Bài 1 trang 103 SGK Toán 2 tập 1

Kể tên các đường gấp khúc trong mỗi hình vẽ sau:

a) Đường gấp khúc ABC.

b) Đường gấp khúc DEGH.

Bài 2 trang 103 Toán 2 KNTT

Có mấy hình tứ giác?

Trong hình vẽ có 4 hình tứ giác được đánh số như sau:

Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

? + ? + ? = ? (cm)

Đáp số: ?  cm.

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD.

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

5 + 4 + 4 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 104 SGK Toán 2 tập 1

a) Tìm hai đồ vật có dạng đường gấp khúc.

b) Tìm hai đồ vật có dạng hình tứ giác.

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát kĩ hình vẽ và dựa vào hình dạng của đường gấp khúc, hình tứ giác để tìm đồ vật có dạng đường gấp khúc hoặc hình tứ giác trong hình vẽ.

a) Hai đồ vật có dạng đường gấp khúc được khoanh tròn như sau:

b) Hai đồ vật có dạng hình tứ giác được khoanh tròn như sau:

Lưu ý: Có nhiều đồ vật có dạng hình tứ giác, học sinh có thể tùy chọn các đồ vật có dạng hình tứ giác khác nhau.

Bài 2 trang 104 Toán lớp 2 KNTT

Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Quan sát kĩ hình vẽ và dựa vào hình dạng của hình tứ giác để đếm các hình tứ giác trong hình vẽ.

Các hình tứ giác trong mỗi hình được đánh số như sau:

Vậy:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hình a có 1 hình tứ giác.

b) Hình b có 3 hình tứ giác.

c) Hình c có 2 hình tứ giác.

Bài 3 trang 105 SGK Toán 2 tập 1

Rô-bốt, Việt và Mai chạy qua một bãi cỏ theo ba đường như hình vẽ.

a) Đọc tên đường chạy của mỗi bạn.

b) Bạn nào chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc?

c) Đường chạy của bạn nào gồm hai đoạn thẳng?

   Đường chạy của bạn nào gồm ba đoạn thẳng?

– Quan sát hình vẽ rồi đọc tên đường chạy của mỗi bạn.

– Xem lại hình dạng của đường gấp khúc để tìm đường chạy nào là đường gấp khúc và số đoạn thẳng có trong đường gấp khúc đó.

a) Đường chạy của Rô-bốt là đường thẳng AB.

   Đường chạy của Việt là đường gấp khúc CDEG.

   Đường chạy của Mai là đường gấp khúc HIK.

b) Việt và Mai chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc.

c) Đường chạy của Mai gồm hai đoạn thẳng.

   Đường chạy của Việt gồm 3 đoạn thẳng.

Bài 4 trang 105 Toán 2 kết nối tri thức

Tính độ dài đường gấp khúc ABC và MNPQ.

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là tổng độ dài các đoạn thẳng AB và BC.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP và PQ.

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

               3 + 6 = 9 (cm)

                           Đáp số: 9 cm.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

             4 + 4 + 4 = 12 (cm)

                           Đáp số: 12 cm.

Giải Bài 5 trang 105 Toán lớp 2 tập 1 

Đường gấp khúc nào dài hơn?

Quan sát hình vẽ, đếm xem độ dài mỗi đường gấp khúc bằng mấy cạnh ô vuông nhỏ, sau đó so sánh để tìm đường gấp khúc nào dài hơn.

Đường gấp khúc màu hồng gồm 6 cạnh ô vuông nhỏ.

Đường gấp khúc màu xanh gồm 7 cạnh ô vuông nhỏ.

Do đó: Độ dài đường gấp khúc màu hồng bằng 6 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Độ dài đường gấp khúc màu xanh bằng 7 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Mà: 7 > 6.

Vậy đường gấp khúc màu xanh dài hơn.

Advertisements (Quảng cáo)