Trang Chủ Lớp 12 Khảo sát chất lượng lớp 12

Tham khảo Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên

CHIA SẺ

Đề KSCL đầu năm toán lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh.

1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = f ( x) = x3 – 3x2 – 9x -1 , có đồ thị (C ) .

a) Tìm tọa độ các điểm trên đồ thị (C ) , có hoành độ x0 thỏa mãn f ‘( x0 ) = 0

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C ) , tại giao điểm của đồ thị (C ) và trục Oy.

2 (1,0 điểm). Giải phương trình

√3cos x + sin x – 2cos 2x=0

3 (1,0 điểm).

a) Tính giới hạn cau3_lim

b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

cau2_px

4 (1,0 điểm).

a) Cho cos 2α=1/5. Tính giá trị biểu thức P= 1- tan2α

b) Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 4 quả. Tính xác suất để 4 quả được chọn có đủ cả 3 màu.

5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1;5) và đường thẳng Δ : x + 2 y -1 = 0 . Tìm tọa độ điểm A ‘ đối xứng với điểm A qua đường thẳng Δ và viết phương trình đường tròn đường kính AA ‘.

6 (1,0 điểm). Cho hình chóp đều S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600 Tính diện tích tam giác SAC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD .

7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm E ( 7;3) là một điểm nằm trên cạnh BC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt đường chéo BD tại điểm( N B) . Đường thẳng AN có phương trình 7x +11y + 3 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D của hình vuông ABCD , biết A có tung độ dương, C có tọa độ nguyên và nằm trên đường thẳng 2x y – 23 = 0 .

8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình

cau8 -giai he pt

9 (1,0 điểm). Cho ba số thực x, y, z∈ [1;2]. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

tim gia tri lon nhat cua bieu thuc


HƯỚNG DẪN CHẤM và ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN TOÁN 12

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan cau 1,2,3,4 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan cau 1,2,3,4

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan cau 5,6,7 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan cau 5,6,7

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan cau 8,9 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan cau 8,9

Chú ý:
– Các cách giải khác đúng, cho điểm tương ứng như đáp án.
– Câu 6. Không vẽ hình không cho điểm.
– Câu 7. Không chứng minh các tính chất hình học phần nào thì không cho điểm phần đó.