Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Công nghệ 12

Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ .

Bài 28 Công nghệ lớp 12: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. Giải câu 1, 2 trang 112. Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ…

Câu 1: Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Đặc điểm :

+ Tải phân bố thường tập trung.

+ Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V

+ Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

Advertisements (Quảng cáo)

 Yêu cầu :

+ Đảm bảo chất lượng điện năng thể hiện 2 chỉ tiêu sau:

-Chỉ tiêu tần số.

Advertisements (Quảng cáo)

-Chỉ tiêu điện áp.

+ Đảm bảo kinh tế

+ Đảm bảo an toàn


Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng.

Ví dụ: Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ gồm 1 trạm biến áp, 2 tủ phân phối, 3 tủ động lực và 4 tủ chiếu sáng.

Advertisements (Quảng cáo)