Bài tập SGK Hóa 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10
Giải bài tập SGK hóa 10: Đáp án chi tiết bài tập hóa học lớp 10 7 chương. Các loại hợp chất vô cơ, Bảng tuần hoàn,Liên kết hóa học, Phản ứng oxi hóa - khử,...
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 166,167 Hóa 10: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 166,167 Hóa 10: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
: Giải bài 1 trang 166; bài 2,3,4,5,6,7 trang 167 SGK Hóa 10: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 1. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai: A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí...
Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 162,163 SGK Hóa 10: Cân bằng hóa học
Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 162,163 SGK Hóa 10: Cân bằng hóa học
Cân bằng hóa học:Hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 162; bài 3,4,5,6,7,8 trang 163. Bài 1. Ý nào sau đây là đúng: A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân.bằng hóa.học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 153,154 Hóa lớp 10: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 1,2,3, 4,5 trang 153,154 Hóa lớp 10: Tốc độ phản ứng hóa học
- Hướng dẫn Giải bài 1, 2 trang 153; bài 3, 4, 5 trang 154 SGK Hóa 10: Tốc độ phản ứng hóa học. Bài 1. Ý nào trong các ý sau đây là đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8 trang 146,147 Hóa lớp 10: Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8 trang 146,147 Hóa lớp 10: Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh
Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh Đáp ám và Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146; bài 5,6,7,8 trang 147 SGK Hóa 10: Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh Bài 1.  Cho phương trình hóa học : H2SO4(đặc)  +   8HI   ->   4I2  ...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10: Axit sunfuric – Muối sunfat
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10: Axit sunfuric – Muối sunfat
Axit sunfuric - Muối sunfat: Giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10 - Chương 6. Bài 1. Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H. Hợp chất này có công thức hóa...
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9,10 trang 138,139 SGK Hóa lớp 10: Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9,10 trang 138,139 SGK Hóa lớp 10: Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
Hiđro Sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 139 SGK Hóa 10. Bài 1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 132 SGK Hóa lớp 10: Lưu huỳnh
Bài 1,2,3, 4,5 trang 132 SGK Hóa lớp 10: Lưu huỳnh
Bài 30 : Lưu Huỳnh - Chương 6 Hóa 10:  Giải bài 1, 2,3,4,5 trang 132 SGK Hóa 10. Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng : S + H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 127,128 Hóa lớp 10: Oxi – Ozon
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 127,128 Hóa lớp 10: Oxi – Ozon
Giải bài 1, 2,3,4 trang 127; bài 5,6 trang 128 SGK Hóa 10: Oxi - Ozon.  Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Bài 1.Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp : Cấu hình electron                          Nguyên tử A. 1s22s22p5       ...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12,13 trang 118,119 Hóa lớp 10: Luyện tập Nhóm halogen
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12,13 trang 118,119 Hóa lớp 10: Luyện tập Nhóm halogen
Bài 26: Luyện tập Nhóm halogen - Chương 6 Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 118; bài 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 trang 119 SGK Hóa 10. Bài 1. Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ...
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 trang 113,114 Hóa lớp 10: Flo – Brom – iot
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 trang 113,114 Hóa lớp 10: Flo – Brom – iot
Bài 25 Hóa 10 trang 113, 114 - Flo - Brom - iot Gợi ý Giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 113; bài 7,8,9,10,11 trang 114 SGK Hóa 10 Bài 1. Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân? A. HCl           ...