Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 5.1, 5.2 trang 16 SBT Lý 10: Chuyển động tròn đều có quỹ đạo là đường tròn ?

CHIA SẺ
Bài 5 Chuyển động tròn đều Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 5.1, 5.2 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 5.1: Câu nào sai ?…

5.1.Câu nào sai ?

Chuyển động tròn đều có

A. quỹ đạo là đường tròn.

B. tốc độ dài không đổi.

C. tốc độ góc không đổi.

D. vectơ gia tốc không đổi.

Chọn đáp án D

5.2. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều ?

A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời.

C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định.

D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện.

Chọn đáp án C.