Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 4.1, 4.2 trang 14 SBT Vật Lý 10: Công thức tính vận tốc V của vật rơi tự ở độc cao h khi chạm đất là gì?

CHIA SẺ
Bài 4 Sự rơi tự do Sách Bài Tập Vật lí 10. Giải bài 4.1, 4.2 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Vật lí 10. Câu 4.1: Câu nào đúng ?…

4.1 Câu nào đúng ?

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc V của vật khi chạm đất là:

A.\(v = 2gh\)     B.\(v = \sqrt {{{2h} \over g}} \)

C.\(v = \sqrt {2gh}\)     D.  \(v = \sqrt {gh}\)

Chọn đáp án D

4.2. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ?

A. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung.

B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất.

C. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nước.

D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống.

Chọn đáp án B