Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Địa Lý 10

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản – Địa lớp 10: Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?

Bài 1 Địa lí lớp10: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 8 . Bài 2. Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?.

Câu hỏi lý thuyết 1

Dựa vào hình 1.3b (sgk trang 5), em hãy cho biết theo phép chiếu hình này, khu vực nào của bản đồ chính xác, khu vực nào kém chính xác ?

Phép chiếu này bảo đảm chính xác ở khu vực trung tâm bản đồ, càng xa trung tâm càng kém chính xác.


Câu hỏi lý thuyết 2

Dựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu : vĩ tuyến tiếp xúc với hình nón và các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón, vĩ tuyến nào chính xác, vĩ tuyến nào không chính xác ?

Advertisements (Quảng cáo)

 

Vĩ tuyến tiếp xúc giữa Địa cầu nón là chính xác, còn các vĩ tuyến khác vĩ tuyến khác đều dài ra nên phép chiếu này không đảm bảo được hình dạng và diện tích các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón kém chính xác dần khi càng xa vĩ tuyến tiếp xúc.


Bài 1: Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?

– Phép chiếu phương vị đứng thường dùng để vẽ bản đồ khu vưc quanh cực.

– Phép chiếu hình nón đứng thường dùng để vẽ bản đồ các vùng thuộc trung bình (khu vực ôn đới) và kéo dài theo vĩ tuyến như: Liên Bang Nga, Trung Quốc…

– Phép chiếu hình trụ đứng thường để vẽ bản đồ thế giới hoặc các khu vực gần xích đạo.

Advertisements (Quảng cáo)