Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Địa Lý 10

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ Địa lí 10: Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Bài 2 địa lí 10: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 14. Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động..

Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK

Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình


Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK

Dựa vào hình 2.2 hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ?

-Thấy được các nhà máy nhiệt điện ở Phả Lại, ở TP Hồ Chí Minh… Các nhà máy thủy điện ở Hòa Bình, ở Đa Nhim…, thấy được các trạm 220 kV, 500 kV…
– Thấy được các nhà máy thủy điện đã đưa vào sản xuất và những nhà máy thủy điện còn đang xây dựng.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK

Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ?

 

– Thấy được hướng chuyển động của các loại gió, bão.

– Thấy được tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết :

– Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào?

– Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

– Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu.
– Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ, mỗi điểm chấm tương ứng 500.000 người.


Bài 1: Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

–   Phương pháp kí hiệu.

–   Thể hiện được vị trí phân bố , số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng


Bài 2: Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

–    Chế độ gió (Hướng gió, tần suất).

–    Bão (Hướng đi chuyển và tần suất).

Advertisements (Quảng cáo)