Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá- công nghệ 10: Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

CHIA SẺ
Bài 43  Công nghệ lớp 10: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá. Giải bài tập lí thuyết trang 134. Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt…

Câu 1: Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt.

_ Phương pháp làm lạnh và lạnh đông

_ Phương pháp hun khói

_ Phương pháp đóng hộp

_ Phương pháp cổ truyền


Câu 2: Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

– Bảo quản lạnh (180 – 220 ngày)

– Bảo quản bằng nước vôi

_ Tạo màng mỏng để bảo quản

_ Dùng khí NO2, N2 hoặc hỗn hợp hai khí trên để bảo quản

– Dùng muối để bảo quản


Câu 3: Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh.

+ Các phương pháp

– Bảo quản lạnh

– Ướp muối

– Bảo quản bằng axit hữu cơ

– Bảo quản bằng chất chống oxi hóa

– Hun khói

– Đóng hộp

+ Quy trình bảo quản cá bằng phương pháp lạnh

Xử lí nguyên liệu -> ướp đá -> bảo quản -> sử dụng