Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống – Công nghệ 10:  Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản các loại hạt giống.

Bài 41 Công nghệ 10: Bảo quản hạt, củ làm giống. Giải bài tập lí thuyết trang 126 . Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất…
Câu 1: Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

Mục đích:

– Có giống sản xuất cho vụ sau góp phần duy trì tính đa dạng sinh học

– Đảm bảo cho sức sống hạt giống tốt: có đọ nảy mầm cao, hạn chế ton thất về số lượng và chất lượng


Câu 2: Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản các loại hạt giống.

Advertisements (Quảng cáo)

Phương pháp truyền thống: bảo quản chum, vại, bao, túi…

Advertisements (Quảng cáo)

Phương pháp tiên tiến: bảo quản trong kho mát, kho lạnh với các thiêt bị tự động điều khiển nhiệt độ và độ ẩm thích hợp


Câu 3: Hãy cho biết các chỉ tiêu nào cần phải lưu ý trong quá trình bảo quản hạt, củ giống.

+ Đảm bảo lượng nước trong hạt thấp: hạt khô, hạt không sâu bệnh, hạt mẩy chắc, tỉ lệ nảy mầm cao

+ Các yếu tố môi trường: Bảo quản ngắn hạn trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Bảo quản trung hạn trong điều kiện lạnh, nhiệt đọ là 0oC, đọ ẩm S5-40%, bảo quản dài hạn trong điều kiện lạnh sâu, nhiệt đọ là -10 oC, độ ẩm 35-40%)

Advertisements (Quảng cáo)