Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Xin tha thứ: Khi một người biết xin lỗi, họ sẽ nhận được lợi ích gì?

Khi một người biết xin lỗi, họ sẽ nhận được lợi ích gì?

Họ sẽ thấy tự tin hơn. 

Khi bạn xin một ai đó tha thứ cho hành động sai trái của mình thì  cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cho họ thấy mình là người khiêm tốn, biết nhận lỗi và sửa chữa. Nên nhớ rằng, người không bao giờ biết xin lỗi thì cũng chẳng bao giờ biết tha thứ cho ai. Đây là một phẩm chất tốt giúp bạn nâng cao sự tự tin của bản thân.

A: Hôm nay tớ rất vui.

B: Có chuyện gì thế?

A: Tớ đã xin bố tha thứ lỗi lầm mà tớ trót gây ra hôm qua.

B: Chắc hẳn sau đó cậu cảm thấy tự tin hơn nhiều, đúng không?

Advertisements (Quảng cáo)