Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chịu trách nhiệm: Dám chịu trách nhiệm sẽ giúp ích cho bạn như thế nào?

CHIA SẺ

Dám chịu trách nhiệm sẽ giúp ích cho bạn như thế nào?

Ki bạn dám chịu trách nhiệm, bạn sẽ thấy mình tự tin và tiến bộ hơn.

Chịu trách nhiệm đối với những lựa chọn và việc làm của mình là một cách hiệu quả giúp bạn nâng cao sự tự tin. Vì thế đừng nhút nhát lo sợ, hãy dũng cảm để nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm.

,

A: Mình luôn chịu trách nhiệm trước những việc mình làm.

B: Đó là một việc rất tốt, cậu nên cố gắng duy trì nhé.

A: Lúc nào mình cũng cố gắng để thực hiện điều đó.

B: Làm được như vậy cậu sẽ tiến bộ nhanh chóng trong công việc đấy.