Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Việc tự nhủ với bản thân có tác dụng như thế nào?

CHIA SẺ

Việc tự nhủ với bản thân có tác dụng như thế nào?

Việc này giúp bạn đi đúng hướng và tích cực, nhằm nhanh chóng đạt được mục đích của mình.

Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có đủ quyết tâm để thực hiện mục tiêu của mình hay không. Nếu câu trả lời là có thì bạn cần xác định: Để thực hiện được mục tiêu thì mình cần phải làm gì? Mình đã thực hiện được những gì? Mình đã đi đúng hướng chưa?… Sau khi đã xác định được những điều đó thì bạn cần nhanh chóng bắt tay vào để biến mục tiêu thành hiện thực.

A: Tớ luôn tự nhủ với bản thân rằng phải thực hiện bằng được mục tiêu của mình.

B: Làm thế có tác dụng gì đối với cậu không?

A: Có chứ! làm thế tạo động lực cho tớ tập trung vào mục tiêu.

B: Chà! Vậy thì tốt quá!