Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tránh những cách nói tiêu cực đem lại cho chúng ta lợi ích gì?

CHIA SẺ

Tránh những cách nói tiêu cực đem lại cho chúng ta lợi ích gì?

Đôi khi những từ ngữ tiêu cực có thể làm méo mó đi thông điệp tích cực mà chúng ta muốn chuyển tải hay thuyết phục.

A: Giữ cho thái độ và tâm trí luôn tích cực là điều rất quan trọng đấy cậu ạ.

B: Chắc chắn là thế rồi!

A: Nếu một người có suy nghĩ tích cực, anh ta sẽ nói ra những điều tích cực.

B: Biết suy nghĩ tích cực là tốt cậu nhỉ.