Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tự khích lệ bản thân: Kết quả của việc tự khích lệ bản thân là gì?

Kết quả của việc tự khích lệ bản thân là gì?

Việc đó sẽ giúp đánh thức sự tự tin đang “ngủ yên” bên trong bạn.

Một cách khác để khơi dậy sự tự tin trong bạn là hãy tập khích lệ bản thân. Việc đó sẽ giúp bạn khơi dậy những khao khát từ bên trong, tác động đến sự tự tin tiềm ẩn trong tâm hồn bạn và giúp bạn tiến bước theo con đường mình mong muốn.

A: Tôi có thể khơi dậy sự tự tin bằng cách nào?

B: Anh hãy tự khích lệ bản thân.

A: Chúng ta có thể tự khích lệ bản thân như thế nào?

B: Chúng ta có thể “đối thoại” với bản thân bằng cách nhìn thẳng vào gương.

Advertisements (Quảng cáo)