Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tin vào những người thông thái:Tại sao nên lắng nghe ý kiến của những người lớn tuổi và có hiểu biết sâu rộng?

Tại sao nên lắng nghe ý kiến của những người lớn tuổi và có hiểu biết sâu rộng?

Nó sẽ giúp bạn vững tin hơn và bỏ được cảm giác bất an.

Cảm giác bất an là trở ngại lớn nhất trong quá trình rèn luyện để đạt được sự tự tin. Có câu nói nổi tiếng: được sự tự tin. Có câu nói nổi tiếng: “Sự khôn ngoan đi cùng với tuổi tác”. Vì thế bạn hãy biết lắng nghe ý kiến từ người lớn tuổi và những người có tri thức uyên thâm. Họ sẽ giúp bạn xoá tan cảm giác bất an và giúp bạn cảm thấy tự tin hơn.

A: Tớ cần thoát khỏi cảm giác bất an.

B: Cậu đã làm như thế nào?

A: Tớ đã nghe theo lời  khuyên của vị giáo sư đáng kính.

B: Đó là một cách hay giúp loại bỏ cảm giác bất an đấy cậu ạ!

Advertisements (Quảng cáo)