Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tôi nên ngồi như thế nào trong một cuộc phỏng vấn?

Tôi nên ngồi như thế nào trong một cuộc phỏng vấn?

Bạn có thể ngồi bắt chéo hai chân vào nhau, nâng chân lên một cách tự tin. 

Đôi chân là điểm xa não bộ nhất nên chúng là phần cứng nhắc nhất trong quá trình kiểm soát các hành động mang tính ý thức của cơ thể. Trong các cuộc phỏng vấn hoặc gặp gỡ vì công việc, bạn phải ngồi rất cẩn thận và có thể bắt chéo hai chân vào nhau.

A: Cô đã được chọn cho vị trí công việc mới.

B: Cảm ơn ông.

A: Tôi thực sự ấn tượng trước thái độ tích cực của cô.

B: Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ! 

Advertisements (Quảng cáo)