Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Lần đầu tiên gặp một người mới, bạn để tay như thế nào?

 Lần đầu tiên gặp một người mới, bạn để tay như thế nào?

Tôi sẽ để tay hai bên hoặc để tay phía sau. 

Cánh tay khép vào hay đưa ra như thế nào đều có thể tác động tới người chúng ta gặp và nói chuyện, vì thế hãy giữ cho chiều của cánh tay mở ra so với cơ thể hoặc ở ngay sau lưng bạn. Điều này thể hiện bạn không lo sợ và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì ở phía trước.

A: Chào cậu,DAVID.

B: Cậu lạnh à?

A: Không mình không lạnh lắm.

B: Vậy sao cậu cứ khoanh tay thế?

Advertisements (Quảng cáo)