Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tìm cách khác: Liệu những sai lầm cũ có giúp chúng ta tìm ra những phương án mới?

CHIA SẺ

Liệu những sai lầm cũ có giúp chúng ta tìm ra những phương án mới? Những sai lầm cũ sẽ giúp làm giảm cơ hội mắc phải những sai lầm mới. Vì vậy chúng ta nên tìm kiếm những giải pháp khác.

 Thường người ta nghĩ đến chuyện từ bỏ khi không đạt được thành công như mong đợi. Tuy nhiên chúng ta nên cố gắng tìm ra những cách giải quyết khác. Nỗi sợ mắc phải những sai lầm cũ sẽ giảm đi khi chúng ta bắt đầu thực hiện những phương án mới. Kết quả cuối cùng sẽ là hai chữ thành công.

A:  Đừng từ bỏ, em hãy thử lần nữa đi!

B:  Không em không thể làm lại đâu

A:Hãy lấy hết dũng khí, cố gắng tìm giải pháp khác mà làm lại xem sao.

B: Anh nói đúng em sẽ cố gắng thử lại