Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Biết rút kinh nghiệm: Những sai lầm có ích gì đối với chúng ta?

CHIA SẺ

 Những sai lầm có ích gì đối với chúng ta? Sai lầm giúp năm chúng ta nắm lại sai lầm cũ, như vậy mục tiêu sẽ trở nên gần hơn.

Đừng nhìn những bước lùi như một thất bại của bản thân. Hãy xem xét sai lầm, phân tích cẩn thận, suy nghĩ về những phương án giúp bạn có thể tránh được sai lầm đó rồi thử bắt đầu theo một cách tiếp cận khác.

A:  Cháu nên tránh mắc những sai lầm tương tự!

B: Làm thế nào cháu có thể làm vậy được ạ?

A: Đơn giản thôi! Cháu hãy viết ra giấy những sai lầm ấy và đừng lập lại chúng.

B: Vâng ạ! Cháu sẽ luôn ghi nhớ điều này.