Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thu xếp phương tiện chở người đi cấp cứu: Chúng ta có thể giúp đỡ những ngươi bị thương trong các vụ tai nạn như thế nào?

CHIA SẺ

Chúng ta có thể giúp đỡ những ngươi bị thương trong các vụ tai nạn như thế nào?

Chúng ta có thể băng bó cho họ, sơ cứu và đưa họ đến bệnh viện. 

Nếu thấy có người bị thương nặng trong vụ tai nạn mà không thể sơ cứu tại chỗ được, bạn hãy nhanh chóng tìm phương tiện đưa họ đi cấp cứu. Khi có ô tô hoặc xe cấp cứu đến, bạn cần giúp đưa người bị thương vào xe sao cho họ cảm thấy thoải mái trên đường đến bệnh viện.

A: Sáng nay mặc dù mệt nhưng tớ rất vui vì đã làm được việc có ích.

B: Cậu đã làm việc gì thế?

A: Tớ giúp sơ cứu những người bị tai nạn, và tìm xe đưa họ đến bệnh viện.

B: Ôi, cậu thật là tốt bụng!