Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đưa người bị nạn đến bệnh viện: Bạn có thể Làm gì để giúp người bị thương trong vụ tai nạn?

CHIA SẺ

Bạn có thể Làm gì để giúp người bị thương trong vụ tai nạn?

Chúng ta hãy nhanh chóng đưa ho đến bệnh viện gần nhất.

A: Hôm qua tớ thấy máu chảy liên tục từ tay người bị nạn.

B: Cậu đã xử lý như thế nào?

A: Tớ đã buộc ga-rô cho vết thương của anh ấy và đưa anh ấy đến bệnh viện.

B: Cậu làm đúng rồi đó.