Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Bạn có thể giúp đỡ gì cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn?

 Bạn có thể giúp đỡ gì cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn? Chúng ta có thể đến thăm và giúp đỡ 

Trong xã hội ngày nay vẫn còn nhiều người phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn và thiếu thốn. Vì vậy, nếu có điều kiện, chúng ta nên đến thăm hỏi và giúp đõ họ, để cuộc đời này luôn ấm áp tình người.

A: Tớ nghe nói trong khu nhà tớ có một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

B: Chúng mình có thể giúp được gì cho họ không?

A: Hôm tới tớ sẽ đi cùng vài người bạn đến thăm gia đình họ, xem có giúp được việc gì cho họ không.

B: Ồ, việc này hay đấy! Cho tớ tham gia với nhé!

Advertisements (Quảng cáo)