Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hiến máu nhân đạo: Ai có thể hiến máu?

CHIA SẺ

Ai có thể hiến máu?

Bất cứ ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Trong độ tuổi từ 18 đến  60. Đều có thể cách 3 tháng một lần hiến từ 250 đến 450 ml máu.

Thỉnh thoảng có những điểm tổ chức hiến máu nhân đạo để bổ sung nguồn máu dự trữ cho ngân hàng máu và các bệnh viện, dùng để truyền máu cho những bệnh nhân cần được tiếp máu. Bạn nên tham gia các hoạt động này vì đây là một hành động từ thiện cao quý, cứu sống được nhiều bệnh nhân.

A: Cậu có muốn tham gia hiến máu nhân đạo không?

B: Có chứ, nhưng hoạt động này được tổ chức ở đâu vậy?

A: Hoạt động này được tổ chức tại khuôn viên trường tiểu học.

B: Ồ, được đấy chỗ ấy không xa đây lắm.