Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao việc duy trì các mối quan hệ lại là điều rất quan trọng?

CHIA SẺ

Tại sao việc duy trì các mối quan hệ lại là điều rất quan trọng?

Việc này rất quan trọng vì thông qua đó, chúng ta có thể gây ảnh hưởng tốt đến mọi người.

Việc tạo dựng các mối quan hệ là điều quan trọng, và để duy trì được các mối quan hệ ấy lại càng quan trọng hơn. Nếu những mối quan hệ ấy không duy trì được thì việc bạn cố gắng gây dựng các mối quan hệ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

A: Tối qua tôi đã gọi điện cho một người bạn mới quen.

B: Anh ấy có nhận ra cậu không?

A: Ồ có chứ, anh ấy rất vui khi biết tôi gọi.

B: Đó là cách hợp lý để duy trì những mối quan hệ của mình.