Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Một trong những yếu tố quan trọng để phát triển mối quan hệ là gì?

CHIA SẺ

Một trong những yếu tố quan trọng để phát triển mối quan hệ là gì?

Đó là bạn cần biết lắng nghe.

Một điều rất quan trọng trong giao tiếp, đó là bạn cần biết lắng nghe. Bạn sẽ không thể phát triển một mối quan hệ nếu không biết lắng nghe người khác.

A: Hôm qua mình đã ngồi suốt buổi chiều với cậu bạn mới.

B: Có chuyện gì vậy?

A: Cậu ấy có chút chuyện buồn mình, đã ngồi lắng nghe cậu ấy giải bầy.

B: Biết lắng nghe người khác là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta nhận được thiện cảm của người khác đấy.