Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tranh luận phải chuẩn bị các dữ liệu và cơ sở lập luận chính xác?

Tại sao người tranh luận phải chuẩn bị các dữ liệu và cơ sở lập luận chính xác?

Họ cần phải làm như vậy để làm cho bài thuyết trình của mình trở nên đáng tin cậy hơn. 

Người tham gia tranh luận phải đề cập đến các nguồn trích dẫn của số liệu lập luận để làm cho lí lẽ của mình có tính xác thực. Đồng thời anh ta cũng phải đảm bảo rằng, các số liệu và cơ sở lập luận đó được lấy từ các nguồn đáng tin cậy và chính xác, từ đó những lập luận của anh ta mới có sức thuyết phục và thu hút được sự chú ý của người nghe.

A: Khán giả đã bị những lí lẽ của người tranh luận thuyết phục.

B: Sự trình bày của ông ấy chắc hẳn rất rõ ràng và chính xác.

A: Đúng vậy ông ấy đã sử dụng những dữ liệu và cơ sở lập luận chính xác.

B: Đó là lý do khiến cho khán giả nhanh chóng bị thuyết phục.

Advertisements (Quảng cáo)