Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đưa ra các luận điểm: Tại sao người tham gia tranh luận cần phải lập danh sách các luận điểm?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải lập danh sách các luận điểm?

Người tham gia tranh luận cần phải làm vậy để đảm bảo tính chuẩn xác trong các lập luận của mình.

A: Mình đang suy nghĩ về vấn đề tối qua.

B: Vấn đề gì thế?

A: Đó là phải tìm ra các luận điểm chính xoay quanh vấn đề tranh luận.

B: Thế cậu đã tìm ra hết chưa?

Trước khi tham gia một cuộc tranh luận, chúng ta cần làm gì?

Chúng ta cần sự chuẩn bị chu đáo để đạt được kết quả tốt.