Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao cần phải nói một cách trôi chảy khi tham gia tranh luận?

CHIA SẺ

Tại sao cần phải nói một cách trôi chảy khi tham gia tranh luận?

 Vì có như thế thì chúng ta mới có thể diễn đạt vấn đề mình đưa ra một cách mạch lạc và tự tin. 

Nói trôi chảy và mạch lạc là những điều kiện đầu tiên cần phải có đối với người tham gia tranh luận. Trong khi trình bày vấn đề và ứng đáp lại đối thủ, người tham gia tranh luận cần phải nói một cách trôi chảy và tránh lắp bắp.

A: Hôm nay thật là bất ngờ, người giỏi nhất đã bị đánh bại trong cuộc tranh luận.

B: Tại sao cậu ấy lại bị đánh bại?

A: Bởi vì cậu ấy đã nói không được trôi chảy như mọi khi.

B: Đây là nhược điểm lớn nhất mà những người tham gia tranh luận thường mắc phải.