Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao người tham gia phải đưa ra được các lập luận rõ ràng trong suốt cuộc tranh luận?

CHIA SẺ

 Tại sao người tham gia phải đưa ra được các lập luận rõ ràng trong suốt cuộc tranh luận?

Phải như vậy thì những điều họ nói mới có sức thuyết phục đối với người nghe. 

 A: Hôm nay các vị giám khảo đã bị bất ngờ vì những người tham gia tranh luận.

B: Tại sao vậy?

A: Vì họ đã có cách lập luận rất hay khiến cho vấn đề được sáng tỏ.

B: Vậy à? Chắc hẳn họ đã đưa ra được những lập luận rất chặt chẽ.