Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Quyên tặng đồ đạc: Các tổ chức từ thiện và phi chính phủ thường làm gì để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn?

Các tổ chức từ thiện và phi chính phủ thường làm gì để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn?

Các tổ chức này thường đứng ra quyên góp đồ dùng như quần áo, sách vở…Để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Rất nhiều tổ chức phi chính phủ và từ thiện đã đứng ra quyên góp những món đổ ít dùng đến trong các gia đình để ủng hộ giúp đõ người nghèo và những người đang cần sự giúp đỡ. Bạn có thể quyên tặng cho các tổ chức từ thiện này những đồ như dụng cụ nhà bếp, quần áo, chăn màn…

A:  Tuần trước, tớ vừa đi làm một công việc rất có ý nghĩa.

B: Cậu làm gì vậy?

A: Tớ tham gia một tổ chức từ thiện phi chính phủ và đến nhà những người có lòng hảo tâm để quyên góp quần áo cũ.

B: Công việc thật là thú vị! 

Advertisements (Quảng cáo)