Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Dành thời gian làm từ thiện: Nếu mong muốn được làm những việc có ích cho xã hội thì chúng ta có thể tìm đến những tổ chức như thế nào?

CHIA SẺ

Nếu mong muốn được làm những việc có ích cho xã hội thì chúng ta có thể tìm đến những tổ chức như thế nào?

Chúng ta có thể tìm đến những tổ chức từ thiện có uy tín để tham gia hoạt động của họ. 

Dành thời gian cho công việc từ thiện là điều hữu ích. Nếu bạn muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn nên dành quỹ thời gian nhất định cho công việc cao cả này.

A:  Tớ thường rảnh vào buổi tối nên muốn dùng thời gian đó để tham gia các hoạt động xã hội.

B: Sao cậu không đăng ký tham gia một tổ chức từ thiện nào đó?

A: Ừ, tôi mới tham gia vào một tổ chức phi chính phủ, chuyển giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

B: Ồ, hay quá nhỉ!