Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Những mối quan hệ nào trên internet có thể tiến triển thành quan hệ bạn bè?

Những mối quan hệ nào trên internet có thể tiến triển thành quan hệ bạn bè?

Mối quan hệ trên mạng có thể trở thành bạn bè khi bạn và họ có những suy nghĩ hợp nhau, cùng chung quan điểm hoặc tính cách.

Sử dụng các phương tiện kết nối mạng là một công cụ hiệu quả giúp tìm kiếm bạn bè được dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng thư
điện tử để trao đổi suy nghĩ và quan điểm.

A: Cậu là JERRY phải không?

B: Đúng vậy. Còn cậu là Lucy à?

B: Sao cậu nhận ra tớ vậy?

A: À, tớ nhớ cậu vì đã trông thấy ảnh cậu ở trên trang cá nhân của cậu.

Advertisements (Quảng cáo)