Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta nên đối xử với người mới quen ra sao?

CHIA SẺ

 Chúng ta nên đối xử với người mới quen ra sao?

Chúng ta nên khích lệ họ nói về bản thân để bạn hiểu họ hơn.

Tốt hơn hết là bạn không nên nói quá nhiều về bản thân cho đến khi người bạn mới quen muốn lắng nghe bạn. Phần lớn chúng ta thích nói vì mình, nhưng khi gặp người mới quen, hãy khích lệ họ giới thiệu về bản thân. Đừng nói át lời của họ.

A: Cậu kể gì đó về mình cho tớ nghe đi!

B: Tớ đang theo học lớp chuyên văn.

A: cậu ở xa đây không?

B: Tớ sống gần đây.