Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Người tham gia tranh luận nên kết thúc phần tranh luận của mình như thế nào?

CHIA SẺ

 Người tham gia tranh luận nên kết thúc phần tranh luận của mình như thế nào?

Anh ta nên tổng hợp lại các luận điểm trước khi kết thúc phần tranh luận của mình.

Việc lập luận và trình bày của bạn tại cuộc tranh luận không nên kết thúc một cách đột ngột khiến cho khán giả bị hụt hẫng. Để tránh điều đó, bạn nên tóm tắt lại các nội dung chính trước khi kết thúc phần tranh luận của mình. Đây chính là thông điệp báo hiệu cho khán giả biết rằng, phần tranh luận của bạn chuẩn bị kết thúc.

A: Tại sao cậu lại kết thúc phần tranh luận của mình đột ngột vậy?

B: Tại thời gian dành cho mình sắp hết nên mình đành phải rút gọn lại như vậy.

A: Dù vậy cậu vẫn nên tóm tắt lại trước khi kết thúc.

B: Cậu nói đúng mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau.