Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta cần phải làm thế nào để người khác tin vào những gì mình nói?

CHIA SẺ

Chúng ta cần phải làm thế nào để người khác tin vào những gì mình nói?

Muốn làm được như vậy, trước tiên chúng ta phải tin vào chính mình.

Người tham gia tranh luận phải luôn tin vào những gì mình nói để dẫn dắt khán giả tin tưởng theo. Anh ta chỉ có thể làm cho người nghe tin vào những gì anh ta nói khi bản thân anh ta cũng tin vào chúng. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tin vào chính mình trước khi thuyết phục người khác tin bạn.

A: Sao trông cậu buồn vậy?

B: Mình không biết phải làm thế nào để thuyết phục được người khác.

A: Trước tiên, cậu phải tin vào những gì cậu nói ra.

B: Thật vậy sao? Vậy mình phải tự tin hơn mới được.