Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mức độ hợp lí: Bạn có thể gây dựng tầm ảnh hưởng đối với người khác như thế nào?

CHIA SẺ

Bạn có thể gây dựng tầm ảnh hưởng đối với người khác như thế nào?

Chúng ta nên duy trì việc này ở mức độ hợp lý, không nên gượng ép. 

Gây ảnh hưởng tới người khác là khiến họ suy nghĩ và làm theo ý bạn. Tuy nhiên, trong những mối quan hệ mới, không nên quá gượng ép họ làm theo ý bạn. Hãy suy nghĩ thật hợp lí, gây ảnh hưởng tới họ ở mức vừa phải.

 A: Mình đã ngồi cả buổi với một thành viên mới trong câu lạc bộ.

B: Hai bạn có vẻ hợp nhau nhỉ!

A: Mình đã cố gắng để rời đi nhưng bạn ấy cứ muốn nói chuyện thêm.

B: Hẳn là bạn ấy thích cách nói chuyện của cậu rồi.